Adevarata Istorie a Crailor de Curtea Veche ~ Dupa Ce Ma Consuma

Saturday, 14 July, Year 4 d.Tr. | Author: Mircea Popescu

Preaosebita stimă de care mă bucuram la Arnoteni nu mă scutea de dajdia în natură către Mima, si-ti voi marturisi cinstit ca sora ta era foarte priceputa. Ma poftea cam de fiecare data la ea în odaie unde se ducea si se spala in baie de toate cojile mai uscate sau mai proaspete ale iubirii zilei, cu unul sau doi sau cinci sau douazeci, cine mai stie. Mă întreba, ca-n treacăt, dac-o găseam bine, cu aerul cuiva care nu-si cunoaste trupul, nu l-a mai vazut, cu aerul cuiva care-si este siesi strain, ca si cum te-ar intreba cineva costumat in albina ori oratanie pentru bal mascat daca-i vine bine noul trup. Lucrul era cu-atit mai ciudat la ea, care-umbla ziua-ntreaga goala si fara indoiala cit dormea tot goala se gasea, desi nu stiu cine s-o fi vazut dormind cindva.

Apoi, dupa ce ma consuma, cu-ndemânare, iute, își răsucea părul, se potrivea, nițel alb ici, ceva roșu colo, se îmbrăca din cap până-n picioare. Nu-mi venea să cred că șlampăta lăiață de adineaori era aceeași cu pupuica spilcuită pe care o duceam peste un sfert de ceas la braț pe stradă. O luam pe jos, încet, cu ocoluri vădite, vorbind, vorbind numai ea, descusut și deslânat, sărind de la una la alta, încurcându-le pe toate, nespunând nimic. Ajunserăm o data astfel chiar până în fața casei lui Pașadia ce, în amurg, părea luminată fantastic pe dinăuntru. Ea o privi îndelung, se interesă de împărțeala ei în amănunțime, de mobile, de slugi, punându-mi o sumă de întrebări al căror rost nu-l pricepui decât după ce veni la cea din urmă, aceea uluitoare: credeam eu că avea să-mi fie mătușă? Pusese ochii pe Pașadia, era omul care îi trebuia ei, voia să-l ia de bărbat...

Să fi fost prieteni atunci, ca pe urmă, i-aș fi spus neted să-și ia gândul. Îl cunoșteam pe Pașadia după cum ajunsesem a-l cunoaște și pe Pantazi; într-unul cuvântul cel din urmă îl avea un snob feroce, înzăuat în prejudecățile cele mai copilărești, iar în celălalt se da pe față, la trebuință, un om de afaceri tot așa mehenghi ca unchiul cămătar și contracciu și un procedurist nu mai puțin de temut ca învățatul său părinte. Nu, o dată cu capul, Pașadia nu s-ar fi învoit a face un atare pas și apoi, deosebit de aceasta, Mima nu-i plăcea, o găsea plicticoasă, obositoare, el avea simpatie pentru Tita a cărei fire se potrivea cu a lui: nu semăna și dânsa cu una din acele păsări de pradă dârje ce rănite de moarte, cu aripele frânte, își adună puterile cele din urmă ca să se mai năpustească odată asupra dușmanului biruitor?

Am împărtășit și eu câtva părerea lui Pașadia despre Mima, curând am găsit-o însă nedreaptă; era o bolnavă firește, o rătăcită, mai murdară, mai rea, mai primejdioasă poate chiar decât cum o încondeiase Masinca, plăcută totuși și apropiată, ispititoare și dulce ca păcatul însuși, mlădioasă și vie ca văpaia și ca unda. Aci abătută la deznădejde, aci de cea mai nebunească veselie, când o credeai mai stâlcită, deodată, pe neașteptate, pâlpâia într-însa, înălțător, ceva mult semeț și liber. Schimbăcioasă chiar la înfățișare: uneori ruptă de la șale, gălbejită, cu ochii tăiați și stinși și numaidecât apoi dreaptă, rumenă și fragedă, cu buzele umede, cu privirea înrourată, arătând la fiecare dată alta și până și nenorocita sa meteahnă îi da un farmec mai mult, dânsa rămânând pururi dorită, adesea tavalita dar totusi niciodată posedată, nu cu adevarat. Asemenea acelor aburoase zâne, fiice ale văzduhului și ale apelor, ce nu puteau fi îmbrățișate de muritori era si ea, doar ca se-mbratisa usor. A, nu! Prea scump nu plătiseră cei doi nemernici, unul cu cinstea și altul cu viața, fericirea de a o cunoaște.

Imi cerea stăruitor sprijinul meu ca să-și ducă scopul la îndeplinire. Îi făgăduii să-mi dau toată osteneala, dar o prevenii totodată că acela care avea asupra lui Pașadia înrâurirea hotărâtoare nu eram eu, ci Pirgu. O văzui strâmbând din nas sub rețeaua albastră cu bobițe... Știam că între dânsa și Gore fusese ceva din care mulțumit de celălalt nu rămăsese nici unul. În față se arătau prietenii cei mai buni, când se vedeau ea îi juca înainte cântându-i: "nenea Gore om frumos și călare și pe jos" și el, cu mâna pe piept, numai în ploconeli, chemând-o: "Domniță, Măria-ta, Luminăție", îi spunea că se așterne la picioarele ei covor și i se vinde rob cu zapis ca la osmanlâi; în spate ea din pușlama și din pezevenghi nu-l scotea, dorindu-i să ajungă la balamuc sau la ocnă, iar el o înjura cu foc, făcând-o putoare, paparudă, paceaură și se ruga la Dumnezeu să nu-l șontorogească de picioare până nu va apuca să joace o dată măcar tontoroiul pe mormântul ei.

Category: Cuvinte Sfiinte
Comments feed : RSS 2.0. Leave your own comment below, or send a trackback.

One Response

  1. [...] : Mima si Tita Partea 32 : Sultana Partea 33 : Cineva Care Te Place Partea 34 : Fetita Partea 35 : Dupa Ce Ma Consuma Partea 36 :Montaigne, Voyons Partea 37 : Ilinca Partea 38 : Vinzarea Partea 39 : Duelul Partea 40 : [...]

Add your cents! »
    If this is your first comment, it will wait to be approved. This usually takes a few hours. Subsequent comments are not delayed.